Gebouwen in Haarlem

Wij zoeken het op

Meer dan 20 jaar ervaring met asbestinventarisatie en sanering

 

Asbest Inventarisatie

Adviesbureau Balenco is conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering gecertificeerd om asbestinventarisaties uit te voeren en te rapporteren. Wij adviseren u over waar het asbest zich bevindt, de hoeveelheid, de risico’s en de te nemen maatregelen.

Wij voeren asbestinventarisaties uit in o.a:

  • Woningbouw
  • Agrarische gebouwen
  • Utilitietsbouw
  • Procesinstallaties
  • Kunstwerken
  • Defensiegebouwen
Tevens kunnen wij de analyse van materialen voor u verzorgen!

Referenties

Wij hebben goede referenties van:

Woningbouwverenigingen / Gemeentes / Scholengemeenschappen / Kerkgemeenschappen / Sloopbedrijven / Bouwbedrijven / Ingenieursbureaus / Zorginstellingen / Particulieren

Puin
 

Asbestbeheersplan

Indien uit het inventarisatierapport blijkt dat er asbesthoudende materialen in het gebouw aanwezig zijn dan dient de keus te worden gemaakt tussen direct saneren of beheersen. Welke maatregelen zijn nodig om het veilig te kunnen gebruiken. Adviesbureau Balenco kan u adviseren over de opties en het opstellen van een beheersplan.

In het asbestbeheersplan wordt onder andere het volgende opgenomen:

  • Wat gaat er met het asbesthoudende materiaal gebeuren (bouwkundig afschermen, ruimten afsluiten en tijdplanning sanering);
  • Op welke wijze wordt zeker gesteld hoe blootstelling aan asbest wordt voorkomen;
  • Monitoring: op welke wijze wordt de toestand van het asbesthoudende materiaal gecontroleerd
Zolder
 

Norm NEN 2991 Onderzoek

Dit onderzoek is het best te omschrijven als:

‘lucht-risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt’

  Indien tijdens de asbestinventarisatie is gebleken dat er (beschadigde) niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen aanwezig zijn dan dient te worden aangetoond dat betreden of gebruik van de betreffende of aangrenzende ruimten zonder risico voor blootstelling aan asbest mogelijk is. De NEN 2991 dient als handleiding ter beoordeling van het blootstellingsrisico aan asbest. De norm is bedoeld om een objectief oordeel te geven over de actuele en potentiële blootstellingsrisico’s aan asbest
Gebouwen zwart/wit
 

Contact

Adviesbureau Balenco is gevestigd op:
Wijk aan Duinerweg 50
1944 TW Beverwijk.

U kunt contact met ons zoeken via:
Telefoon: 0251 – 208005
E-mail: info@adba.nl